Om workshopparna

Utöver teaterproduktionerna inbjuder Cities on stage fem grupper unga skådespelare att delta i kreativa workshoppar. Tillsammans med ungdomar från olika städer vill man hitta ett annat sätt att ta sig an den kreativa processen, förenas samt närma sig en ny publikgeneration. För att åstadkomma detta arbetar fem grupper om sju skådespelare under en månad tillsammans med en regissör från ett annat land i den stad regissören kommer ifrån.

Alla workshoppar grundar sig på en alternativ kreativ linje. Var och en av de inbjudna regissörerna lär sig om de andra konstnärernas verk, de konstnärer som ansvarar för workshoppar i de andra städerna, samt jämför sina upplevelser.

Skrivarbete, studier och iscensättning är därför organiserade kring värdstaden. Skådespelarna som deltar får möjligheten att definiera sig i förhållande till denna nya stad och denna nya kultur. Det är ett sätt för dem att berika sig och sätta sin egen uppfattning av sin hemstad i ett nytt perspektiv.

Efter en månads arbete sätter konstnärerna upp en strukturerad version av sina utforskningar. Denna föreställning kommer också att spelas i skådespelarnas hemländer så att en annan publik får möta resultatet.

Cities on stage vill öppna en dialog mellan konstnärer från olika länder och publiken. Med det målet i sikte blir en grupp om tio åskådare språkrör för arbetet i workshopparna. De kommer att följa repetitionerna och presentera sin stad för de unga konstnärerna. Denna grupp kommer att skriva ner sina upplevelser i en dagbok och anteckna iakttagelser och funderingar. Den kommer att visa en ny och annorlunda blick på det konstnärliga skapandets process.

Liksom teaterproduktionerna och Moving Cities är dessa workshoppar bara en del av en rad aktiviteter som syftar till att engagera publiken och de yrkesverksamma på teatrarna. Genom att de har behövt komma överens och genom alla utbyten av erfarenheter och kunskaper ger de ett verkligt europeiskt mervärde.