Gianina Cărbunariu

Gianina Cărbunariu (1977) är känd som ett enfant terrible inom den rumänska samtidsteatern. Hon började sina studier 1999 på regilinjen på universitetet för teater och film i Bukarest, I.L. Caragiale. Under hennes tredje studieår började någonting förändras i den rumänska teatermiljön. Tillsammans med tre andra studenter startade Cărbunariu en ny teatertävling som snabbt utvecklades till en mycket intressant plattform för nya dramatiker. Gruppen, som kallade sig DramAcum, gav den rumänska teatern ett nytt ansikte, det viktigaste sedan kommunismens fall. DramAcum uppmuntrade inte bara ny dramatik utan översatte även verk från mindre europeiska språk.

Cărbunarius första pjäs Stop the Tempo är hennes internationellt mest erkända verk som senare utsågs av kritiker till ”gräddan inom den nya dramatikgenerationen”. 2004 inbjöds föreställningen till Wiesbaden Biennale i Tyskland inom sektionen för nya europeiska föreställningar. Sedan dess har den satts upp i Paris, Berlin, Dublin, New York, Istanbul, Wien, Nice och Leipzig. Hennes andra pjäs Kebab, som påbörjades när hon var verksam som internationell dramatiker på Royal Court Theatre i London, lades ner av en privat teater i Bukarest endast några dagar före premiären på grund av så kallat oanständigt språk. Föreställningen räddades dock av teatern Teatrul Foarte Mic i Bukarest, en teatergrupp som dessutom uppmuntrade hennes karriär som regissör. Kebab blev senare en av de produktioner som turnerade flitigast utomlands. Den uppmärksammades på teatrar i hela världen, från Japan till Storbritannien, från Danmark till Grekland. Under de två senaste åren har rumänska teaterkritiker föreslagit Gianina Cărbunariu till EU:s teaterpris New Theatrical Realities. Trots att hon endast är 33 år anser rumänska medier att hon förtjänar en plats på listan av de hundra mest inflytelserika kvinnorna i dagens Rumänien.

Gianina Cărbunariu skrev och regisserade Solitaritate.
Producerad av Teatrul National Radu Stanca Sibiu och Théâtre National/Bruxelles. I samarbete med Festival d’Avignon.