Moving cities Göteborg

Torbjörn Alström

Workshop för invånarna & utställning på Folkeatern Göteborg.
Utställningen visades även på Théâtre National Brussels, Odéon-Théâtre de l’Europe Paris & Teatro de La Abadía.

Spår

En utställning om Göteborg på ett mycket nära sätt, där detaljerna får synas och vi får upptäcka.

Om det osynliga i det synliga, om det som vi vill gömma undan, om det personliga vi så gärna önskar få visa. Vad är det vi inte ser som ändå är synligt? Varför är vi så osynliga inför varandra fastän vi färdas några centimeter från varandra dagligen?

Framställd av Torbjörn Alström, konstnär och maskmakare, tillsammans med grupper från Göteborgs Stadsmissionen och Filagret (fd Rum för ung kultur).

Utställningen visades 26 okt till 8 dec 2012 i Foajén på Folkteatern - under samma period som föreställningen Fragmente spelades.

Utställningen SPÅR ingår i projektet Moving Cities och syftar till att stärka kopplingen mellan konstnärligt skapande och invånare i staden. Denna del av projektet bjuder in grupper av invånare, vuxna och ungdomar, att undersöka de utmaningar som städerna i Europa står inför idag. Gruppen arbetar i workshops tillsammans med en lokalt förankrad konstnär och utforskar teman som förknippas med Cities on Stage.

Produktion: Folkteatern Göteborg.
I samarbete med Göteborgs Stadsmission och Frilagret.